Inspiratie zonder teugels voor 2015!

[ File # csp16289287, License # 3309460 ] Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php) (c) Can Stock Photo Inc. / Artspace

Goede plannen maken voor 2015 begint bij het loslaten van de teugels van je verbeelding, bij wensen en dromen zonder restricties. Laat je inspiratie meerennen met deze bruine merrie!

“Er was eens een bruine merrie… Ze had geen zin om aan de teugels…
Ze schudde zich los en … rende weg. De andere paarden keken verbaasd op. Daarna gingen zij ook rennen. De hekken waren geen hekken meer. De sloten niet langer grenzen. Het kan, zie je wel dat het kan…

Je galop neemt de anderen mee. De paarden renden door onmetelijke weiden. Steeds verder en verder en meer paarden. Oogkleppen vielen af. Teugels braken los. Rennen en rennen en rennen. Een feest. De paardrijdster werpt haar jockeypak af, schudt haar haren los en lacht. Trots op de bruine merrie die dit ontketend heeft”

Tekst van Rymke (1982) – uit het miniboekje ‘Het paard dat geen zin had’ uitgegeven door Atalanta Utrecht. Afbeelding: Canstock/Artspace

Ik wens iedereen teugelloze inspiratie en energie voor 2015!

Josselien JanssensJosselien Janssens
Expert natuurlijk leiderschap
Leiderschapsontwikkeling & Teambuilding Trainer | Executive Coach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *