Odin Development Compass

Op diverse kruispunten in loopbaan en leven kan de ODC-meting het verschil maken.

Ben je écht geschikt voor die positie?
Is die volgende stap een goed idee?
Waarom loopt mijn favoriete medewerker hier vast?
Hoe krijg ik inzicht in de competenties van mijn team?
Vormen deze twee managers de juiste match om dit veranderingsproces te leiden?
Wat zijn de onbewuste valkuilen en blinde vlekken van dit team?

De ODC-meting is hét instrument om snel en effectief tot de juiste interventies te komen. De ODC is een wetenschappelijk gevalideerd en beproefd assessment-instrument met uitzonderlijke resultaten.

“Wie zich bewust is van zijn drijfveren, zijn sterke kanten én zijn schaduwkanten, heeft de sleutel in handen tot succesvol werken en leven. Natuurlijk potentieel is immers gemakkelijk en duurzaam ontwikkelbaar door middel van training of coaching.”

De ODC-meting:

biedt een heldere scheiding tussen natuurlijke kracht en aangeleerd -en daarmee kwetsbaar- gedrag
biedt inzicht in natuurlijke competenties, ontwikkelbare competenties en moeilijk ontwikkelbare competenties
helpt succesvolle teams samen te stellen op basis van wérkelijke kwaliteiten
geeft zicht op onbewuste drijfveren
voorspelt functioneel én disfunctioneel gedrag onder (grote) stress.

De ODC wordt internationaal ingezet als instrument voor competence management, coaching en change management.

Perfecte combinatie

Omdat het ODC de onbewuste drijfveren in kaart brengt, sluit het coachen met paarden perfect aan, omdat paarden puur (en uitsluitend) op het onbewuste gedrag reageren.

De valkuil van de kwetsbare kracht, de flow van de natuurlijke kracht en (zowel effectief als kwetsbaar) gedrag dat in iemands blinde vlek zit, worden heel helder inzichtelijk door de reacties van het paard.

Zodra iemand in zijn kwetsbare kracht staat, en in een oefening met een paard een aanpassing maakt om in plaats daarvan zijn natuurlijke talent in te zetten, reageert het paard positief.

Door die oefening en bevestiging in de praktijk, worden de neurale routes aangelegd waardoor effectieve gedragsveranderingen directer en gemakkelijker in de praktijk toepasbaar worden.

Voor meer informatie over het ODC: website Odin Company