Research bevestigt stressverminderend effect van contact met paard | Research confirms stress-reducing effect of contact with horse

Wist je dat je actief met jouw eigen emotionele staat onderbewust de toestand van een ander beinvloed? Je kunt je nog zo rustig gedragen, maar als je een basis van spanning ervaart, kan dit de spanning bij anderen in je omgeving toch op doen lopen. Het goede nieuws is dat dit andersom óók werkt!

Dit filmpje legt in het kort één van de belangrijke effecten van de interactie tussen paarden en mensen uit: het synchroniseren van hartritme en hartcoherentie. In onze aanpak voor ervaringsgericht leren met paarden leer je technieken die je kunt toepassen om stress te verminderen en je algehele functioneren en welzijn te vergroten: zowel in je team als thuis.

===
Did you know that the emotional state you feel subconsciously effects that of others? You may be behaving totally calmly, yet if you feel a basis of tension underneath, this can still make others in your environment more tense. The good news is that this also works the other way around!

This clip explains in short, one of the important effects of the interaction between horses and people: the synchronisation of heart rythm and heart coherence. In our training and coaching approach for experiential learning with horses, you learn techniques to can apply to reduce stress and improve your overall functioning and wellbeing: both at work as well as at home.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *