Voor Teams

Elk team heeft zijn kracht en zijn zwakke plek. Er zijn ontelbare oorzaken waardoor teams soms niet optimaal functioneren – en al evenveel manieren om impasses te doorbreken waardoor het ineens toch wel stroomt!

De sleutel tot beter functioneren van elke groep, ligt altijd bij het leiderschap van individuen, ongeacht hun officiële functie.

Samen met de teamleider kijken we naar de dynamiek in de groep om de natuurlijke kracht ervan te versterken en de uitdagingen die er liggen aan te gaan.

In ervaringsgerichte sessies met paarden beantwoorden we vragen als:

Wat is de kracht van dit team, en waar kan het teamproces verbeteren?

Heeft een teamlid individuele begeleiding nodig om beter te functioneren?

Wat heeft de teamleider nodig om zijn of haar rol als spil beter te kunnen spelen?

Is de onderlinge communicatie duidelijk en effectief genoeg?

Hoe actief neemt iedereen zijn positie in?

Tijdens zo’n training met paarden zien we in het klein een afspiegeling of opstelling ontstaan van de normale samenwerking. De reacties van het paard laten zien welke aanpassingen goed werken. Zo kan het team deze inzichten direct terugvertalen naar de dagelijkse werkrealiteit.

Het Odin Development Compass kan ingezet worden voor aanvullende inzichten over het evenwicht binnen het team aan talenten, drijfveren, valkuilen en blinde vlekken.