De 3 belangrijkste aandachtspunten van inspirerende leiders: zo creëer je succes!

superman-SAMENVOEGING

In ons onderzoek naar de geheimen van succesvolle organisaties kwamen we sterke leiders tegen. Type Superman/vrouw? Nee hoor, maar wel mensen die in hun kracht staan en hun aandacht goed weten te focussen.

De drie belangrijkste gebieden waar onze gesprekspartners hun aandacht op richten zetten we hier voor je op een rij!

1. Dromen tot leven wekken: samenwerken vanuit visie

Hoe verschillend de organisaties waar we kwamen ook zijn, ze werken allemaal vanuit een sterke en gedeelde visie. Hun leiders hebben visie! Ze weten heel goed waar ze naartoe willen. Ze hebben een droom en ze zorgen ervoor dat ze hem delen. Ze communiceren zo helder dat hun droom onderdeel van het DNA van de organisatie wordt. Ze krijgen het voor elkaar om vanuit hun droombeeld te inspireren.

Door hun droom effectief en regelmatig te communiceren raken ze een diepe laag bij hun medewerkers. Ze raken de laag van zingeving. Als zingeving als drijfveer is wakker gekust, leeft de intentie van waaruit gewerkt wordt en voelen mensen zich verbonden. Dat geeft energie. Het maakt het leveren van een positieve bijdrage aan een groter geheel mogelijk. En dat is waar veel mensen behoefte aan hebben.

2. Uitdagen, grenzen verleggen

Daarnaast zorgen de leiders die we spraken dat ze medewerkers prikkelen en uitdagen. Of het nu gaat om het leveren van de best mogelijke zorg, zoals bij Alexander Monro en Buurtzorg of het maken van wereldtop toneel zoals bij Toneelgroep Amsterdam. Ze vertalen hun droom naar hoge, haalbare ambities en heldere doelstellingen. Ze delegeren verantwoordelijkheid waardoor medewerkers vanuit authenticiteit bijdragen aan het waarmaken daarvan. Ze geven vertrouwen en ze creëren helderheid over hetgeen ze verwachten.

De Parade is erop gericht in iedere stad 300 nieuwe tijdelijke medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid te geven. Zelf zo weinig mogelijk doen is het credo van Ray van Santen. ‘Fouten maken mag, hulp vragen mag, als er maar geleerd wordt’. Ivo van Hove is heel terughoudend in het geven van complimenten tijdens repetities. En dat terwijl acteurs daar juist veel behoefte aan hebben. Het maakt dat zijn acteurs hun grenzen verleggen en het allerbeste naar boven halen.

Bij de CTS group zijn de leiders gericht op het ontwikkelen van medewerkers. Dat doen ze door hun mensen aandacht te geven en regelmatig te checken of de lat verhoogt kan worden. In Restaurant Fifteen boren kansarme jongeren hun potentieel aan. Zodanig dat ze niet alleen leren koken, maar ook leren om deel te nemen aan de samenleving en het stuur over hun leven in handen te nemen. Bronckhorst High Tech daagt techneuten uit om zoveel mogelijk samenwerking buiten de eigen organisatie aan te gaan. Relaties op te bouwen en kennis uit wisselen. Iets wat voor een gemiddelde techneut niet meteen voor de hand ligt. Waar en klein zetje voor nodig is.

Met andere woorden, om ervoor te zorgen dat hun organisaties succesvol zijn, nemen deze leiders geen genoegen met een voldoende – niet bij hun medewerkers, en niet bij zichzelf. Zij gaan voor het hoogste. Zij willen naar de top en dagen hun medewerkers uit om mee te gaan.

Ze slagen er in die mee te krijgen omdat ze in hun kracht staan: ze kunnen de bron van inspiratie en creativiteit in zichzelf aanboren in hun functie en zijn niet bang om hun persoonlijke visie, geloof en vertrouwen te delen.

3. Lef hebben, risico nemen en vertrouwen geven

Het laatste opvallende kenmerk van inspirerende leiders, ze hebben lef. Zij dagen de status-quo uit. Ze creëren nieuwe kansen en nemen daarbij risico’s. Ze investeren buiten de bestaande kaders. Ze durven iets nieuws te doen.

Alexander Monro verandert het concept van zorg. Toneelgroep Amsterdam speelt Nederlandstalig toneel in 50 landen. Buurtzorg doet het zonder management. CTS Group transformeert transport naar totale logistieke dienstverlening. Bokking en Bokslag organiseren uitvaarten niet voor, maar met de nabestaande. Fifteen is tegelijkertijd restaurant en opleidingsplek. De Parade zet ieder jaar in de vier grote steden een straat op waar alles geoorloofd is. De Academy Bartels doet aan topsport, leidt topruiters op en fokt toppaarden. Bronckhorst High Tech geeft ruimte voor het experiment en zoekt synergie met partijen met andere expertise.

Om buiten de gangbare paden te treden is leiderschap met lef nodig. Om te kiezen en te gaan. En daarbij onderweg vertrouwen uit te stralen en vertrouwen te geven aan medewerkers. Want deze leiders weten dat ze hun droombeelden alleen waarmaken in samenwerking met anderen. Met medewerkers die ze hun vertrouwen geven.

Klik hier voor meer informatie over onderzoek & verhalenserie ‘Het geheim van succesvolle organisaties’


Wil je bewust bouwen aan een productieve leiderschapscultuur op je werk?

Ervaringsgericht leren met paarden doorbreekt patronen die in de weg zitten en zet teams in hun natuurlijke kracht. Kennis maken met deze vorm van training om te zien of het iets is voor je organisatie? Doe mee aan de introductietraining “Natuurlijk leiderschap met impact”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *